Trainingen

Veruim je blik

Wil jij nieuwe vaardigheden aanleren, ideeën opdoen of je kennis vergroten? Meld je dan aan voor een training, workshop of inspiratiebijeenkomst bij Spiekr. We hebben een gevarieerd aanbod, afgestemd op kinderopvang, IKC’s, onderwijs en gemeenten.

Kwaliteit - Spiekr staat voor kwalitatief hoogwaardige trainingen en een transparante communicatie met opdrachtgevers en is daarom als opleidingsinstituut geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Naast een kwaliteitskenmerk voor de trainingen, cursussen en studiedagen, heeft dit als voordeel dat de (meeste) trainingen vrijgesteld zijn van BTW.