8.4
Categorie: Samenwerken & Persoonlijke groei, Leiderschap en management

Training voor de praktijkopleider

3 bijeenkomsten Prijs op aanvraag
Sterk praktijkgericht
Beschikbaar in heel Noord-Nederland
Leer van de expert!

Training voor de praktijkopleider

Als praktijkopleider ben je coach, begeleider en coördinator van leerlingen, collega’s, studenten of stagiaires die binnen jouw organisatie werkzaam zijn of stage lopen. Jij begeleidt ze om ervoor te zorgen dat ze hun taken snel onder de knie krijgen en zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Ben jij (binnenkort) verantwoordelijk voor deze begeleiding en wil je leren hoe je dit effectief aanpakt, of wil je jouw huidige vaardigheden aanscherpen? Kies dan voor de training Praktijkopleider.


Voor wie?

De training praktijkopleider is speciaal ontwikkeld voor mensen die begeleiding geven aan medewerkers/stagebegeleiders, leerlingen, studenten of stagiaires binnen de organisatie en hun bijbehorende kwaliteiten (verder) willen ontwikkelen. Ook is deze praktijkbegeleider training geschikt voor meer ervaren stagebegeleiders die hun begeleidingsvaardigheden willen verbeteren.

Waarom een training voor de praktijkopleider?

Voor je organisatie en voor stagiair(e)s is het belangrijk om te weten hoe een succesvolle stage eruit ziet. Voor de student kan dit betekenen dat hij/zij straks met enthousiasme en zelfvertrouwen begint aan een baan bij je organisatie. Veel organisaties hebben te kampen met hoge werkdruk, druk op werving en selectie en inwerken van nieuwe medewerkers en bbl/stagiairs instroom. Om deze druk aan te kunnen nemen veel organisaties een praktijk coördinator of praktijkopleider aan.

Deze persoon vormt als het ware de spil tussen de opleiders (hogescholen en ROC’s), de stagebegeleiders, de managers en de stagiairs. het belang van netwerken, samenwerken, verbinden en zichtbaar zijn is aan deze rol onlosmakelijk verbonden. Deze onderwerpen komen dan ook tijdens de training aan de orde.

Hoe vertegenwoordig je op een goede manier je werkgever? En hoe presenteer en profileer je jezelf en je organisatie?

Wat ga je leren?

Vanuit de wetenschap dat het grootste gedeelte van nieuwe medewerkers en stagiairs en samenwerkingsvormen via netwerken wordt ingevuld, krijg je in deze training ook tips en trucs om te leren netwerken, je netwerkkracht te vergroten, te verbinden en stagiairs en samenwerking aan te trekken.

Er zijn verschillende manieren om meer zichtbaar te zijn en op te treden als ambassadeur van je organisatie, welke past bij jou?

Verder is goed kunnen begeleiden van een aankomend professional een vak apart. Begeleid jij al een poos stagiair(e)s en/of stagebegeleiders en wil je nu eindelijk wel eens meer coachend en progressie-gericht begeleiden? Kan je wel wat meer tips en trucs gebruiken bij het begeleiden? We bieden je in deze training concrete handvatten en inzichten voor het begeleiden en beoordelen van allerhande situaties waarmee je als praktijkopleider te maken krijgt en we gaan actief aan de slag als het gaat om coachend begeleiden van (aankomend) vakprofessionals. Aan het eind van de training ga je geïnspireerd en met nieuwe inzichten naar huis.

Methodiek

De nadruk ligt in de training op het casus gestuurd oefenen van gespreks- en begeleidings/coachings technieken en het delen van ervaringen. Verder worden er veel tips, trucs en methodes aangereikt. Het uitwisselen van ervaringen met de andere deelnemers blijkt zeer waardevol. Want je zit allemaal in hetzelfde ‘schuitje’. Je ervaringen en problemen zijn vaak herkenbaar voor anderen. We werken met een cursistenmap met uitgebreide informatie, bijlages en ruimte voor aantekeningen en er worden lees- en/of kijk suggesties en voorbereidingsopdrachten gegeven.

Resultaat

Na het volgen van deze training praktijkopleider:

 • Weet je precies wat de rol van praktijkopleider inhoudt en wat de belangrijkste taken en kwaliteiten zijn.
 • Begeleid je jouw leerlingen, stagiairs, studenten en/of medewerkers op coachende wijze.
 • Kun je je eigen expertise en mogelijkheden in het licht van de ontwikkelende student/medewerker toepassen.
 • Heb je zicht op stages, stagebegeleiding vanuit opleiding en de eigen praktijk en de afstemming van activiteiten met verschillende stakeholders.
 • Kun je coachen en helpen reflecteren.
 • Weet je hoe je jezelf authentiek kunt presenteren richting alle belanghebbenden.
 • Kun je objectief helpen beoordelen.
 • Kun je gesprekstechnieken en regels van feedback toepassen in verschillende begeleidingssituaties.
 • Organiseer je planmatig werkzaamheden en leertrajecten.


Dagdeel 1

 • Rol en taken als begeleider en praktijkopleider en “De groeimindset”
 • Coachend begeleiden; effectief communiceren als coach
 • Profileren, presenteren en netwerken, hoe dan?
 • Reflecteren STARRT er mee!

Dagdeel 2

 • Geven van ontwikkelingsgerichte feedback
 • Professioneel gedrag en leerdoelen
 • Progressiegericht begeleiden, hoe doe je dat?
 • Coachen bij prestatie- en motivatie problemen
 • Het begeleidingsgesprek

Dagdeel 3

 • Rol en taken stagebegeleider als beoordelaar
 • De beoordelingscyclus
 • Beoordelingsinstrumenten
 • Het beoordelingsgesprek
 • Beoordelen van praktijkopdrachten en professioneel gedrag

In tijd: 3 dagdelen, kosten: € 745,- (geen BTW)

Bewijs van deelname

Na het volgen van de training Praktijkopleider ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Wil je weten wat Spiekr voor jou kan betekenen?
Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. We bespreken graag wat er mogelijk en nodig is.

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.