Categorie: Samenwerken & Persoonlijke groei, Teamscholing & studiedagen

Ouderbetrokkenheid

Meerdere mogelijkheden Prijs op aanvraag
Sterk praktijkgericht
Beschikbaar in heel Nederland
Leer van de expert!

Investeren in ouderbetrokkenheid?

Dat is belangrijk omdat kinderen en jongeren zich dan beter ontwikkelen, maar ook omdat het je als professional of vrijwilliger energie, plezier en meestal ook tijd oplevert. Meer ouderbetrokkenheid betekent niet per se dat ouders meer (thuis) moeten doen, vaker moeten komen of dat er meer contact met ouders moet zijn. Ouderbetrokkenheid gaat vooral over je eigen opvattingen en overtuigingen over ouders, en over kennis van bepaalde psychologische processen. En dat gaat verder dan het oefenen van lastige gesprekken met ouders, zoals pedagogiek meer is dan het oefenen van gesprekken met leerlingen. Werken aan ouderbetrokkenheid is vooral werken aan je eigen beroepshouding en -kennis, die basis moet op orde zijn. We focussen ons op het positief beïnvloeden van de mindset van professionals ten aanzien van ouders, daar begint het mee. Hoe? Vooral door lezingen en studiebijeenkomsten.

Ouderbetrokkenheid is daarom een prachtig woord: het gaat namelijk niet zozeer om de betrokkenheid ván de ouders (ouders zijn immers allemaal betrokken op hun eigen manier), maar in hoeverre en hoe ben je als professional of vrijwilliger betrokken óp de ouders van de kinderen en jongeren met wie je mag werken?

Samen met Peter de Vries biedt Spiekr de mogelijkheid om echt met ouderbetrokkenheid aan de slag te gaan. Dit kan in de vorm van een lezing of een scholingsbijeenkomst.

Peter de Vries houdt zich al bijna twintig jaar bezig met het thema ouderbetrokkenheid. Nu als zelfstandig expert en hiervoor als consultant bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies waar ik het concept “Ouderbetrokkenheid 3.0” heb bedacht en ontwikkeld. Ik verzorg lezingen en trainingen in de kinderopvang en op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Als PhD-student doet hij een promotiestudie over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek gaat over hoe aanstaande leerkrachten op de pabo worden voorbereid om samen te werken met ouders en ouderbetrokkenheid te bevorderen.

Wil je weten wat Spiekr voor jou kan betekenen?
Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. We bespreken graag wat er mogelijk en nodig is.

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.