Categorie: Samenwerken & Persoonlijke groei, Workshops & Inspiratie, Teamscholing & studiedagen

Training Timemanagement in de kinderopvang

Prijs op aanvraag
Sterk praktijkgericht
Beschikbaar in heel Noord-Nederland
Bij jou op locatie!

Door een te kort aan personeel is de werkdruk in de kinderopvang de laatste jaren flink toegenomen. Pak deze werkstress aan door slimmer te werken. Want door efficiënter te werken verlaag je de werkdruk en vergroot je het werkplezier! 


Je werkt in de kinderopvang en merkt dat je:

  • dagelijks bedolven wordt onder email, whatsappjes van PM-ers en telefoontjes van ouders
  • regelmatig onderbroken wordt door collega’s aan je bureau
  • veel tijd kwijt bent aan het oplossen van uitval van je PM-ers door ziekte, zorgverlof en vakanties
  • te weinig tijd hebt in het coachen van je PM-ers
  • de avond regelmatig een verlenging van je werkdag is
  • aan het einde van de dag niet gedaan hebt wat je had willen doen

Volg dan de training Timemanagement in de kinderopvang!


Wat is Timemanagement?

In 1 zin gezegd is dit: “De juiste dingen handig en tijdig doen”.

Hier zitten 3 elementen in. De juiste dingen, doen waarvoor je aangenomen bent, wat er in je functieomschrijving staat, wat van jou is. En het stellen van de juiste prioriteiten daarin.

Handig, gebruik je de middelen die je ter beschikking staan op een handige manier en laat je je niet te veel afleiden door allerlei bijkomstigheden.

Tijdig, hoe zit je planning in elkaar, lever je tijdig op wat er van je gevraagd wordt.


Veranderen

Veranderingen in je manier van prioriteiten stellen en je werk organiseren is geen kwestie van een “quick fix”. Als je altijd je werk op een bepaalde manier hebt gedaan en daar verandering in wilt aanbrengen vraagt dat om aanpassing. Aanpassing vraag tijd, daarom wordt de training op 2 dagdelen gegeven met een tussenpoos van 3 – 4 weken. Opgedane kennis uit de eerste sessie kan in die tussenliggende weken worden toegepast. In de tweede sessie wordt dit geëvalueerd en aangevuld met meer kennis.

Wat gaan we doen?

De te behandelen onderwerpen in de eerste sessie bestaan uit de basiselementen voor timemanagement: het stellen van prioriteiten in je werkzaamheden en het plannen daarvan. Hoe en op basis waarvan stel je prioriteiten. En als je dat dan weet, hoe plan je deze. Wat is voor jou een handig planningssysteem?

In de tweede sessie gaan we verder in op hoe je je werk organiseert en hoe je omgaat met zogenaamde tijdvreters. Zaken die je werk verstoren waardoor je niet efficiënt bent. Denk daarbij aan je e-mail niet handig verwerken, vergaderingen die te lang duren, focus houden en uitstelgedrag.

Vooraf

Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers een voorbereidingsopdracht. Tijdens en na de training ontvangen de deelnemers digitaal materiaal om het behandelde uit te werken en na te lezen.


  • In tijd: 2 dagdelen met een tussenpoos van 3- 4 weken
  • Kosten: Maatwerk op basis van incompany. Vraag naar de mogelijkheden.


Wil je weten wat Spiekr voor jou kan betekenen?
Neem dan contact op voor het maken van een afspraak. We bespreken graag wat er mogelijk en nodig is.

Contact

Wil je rechtstreeks contact met Spiekr? Neem dan contact op via telefoonnummer 058-203 7130. Mailen kan natuurlijk ook: info@spiekr.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.